Fasádne omietky

Hľadáte darček, ktorý obdarovaného skutočne poteší? Na eshope nájdete množstvo originálnych tipov z kategórie fasádne omietky za najvýhodnejšie ceny.

Top produkty za najvýhodnejšiu cenu:

  1. JUBIZOL Silicate finish T - silikátová dekoratívna škrabaná omietka 25 kg zr. 2mm - biely
  2. JUBIZOL finish summer additive - letná prísada pre predĺženie doby tvrdnutia omietok 1,25 kg
JUBIZOL finish summer additive - letná prísada pre predĺženie doby tvrdnutia omietok 1,25 kg

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE je prísada na predĺženie doby spracovania omietok. Môžeme ju pridávať do všetkých bielych alebo natónovaných akrylátových alebo silikónových disperzných omietok JUBIZOL ACRYL FINISH ( S/T, XS/XT, JUBIZOL UNIXIL FINISH S, JUBIZOL SILICONE FINISH S/T, JUBIZOL SILICONE FINISH XS, JUBIZOL NANO FINISH S, JUBIZOL TREND FINISH S/T a JUBIZOL FINISH S 1,0. Pridaným aditivom sa doba spracovania všetkých uvedených omietok predĺži na dvojnásobok, závisí od podmienok aplikácie záverečnej vrstvy. Pre ďalšiu ochranu je aj napriek tomu odporúčané použitie ochranných závesov pri nanášaní a schnutí omietok, pretože tým zabránime ďalšiemu vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok (priame slnečné žiarenie, vietor alebo nízka vlhkosť). Použitie aditiva odporúčame vo veternom počasí a pri teplotách od 25°C do 35°C. Pri použití aditiva nesmie byť relatívna vlhkosť vzduchu vyššia ako 50%. Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu neodporúčame použitie prísady JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE, pretože pridaním aditiva sa doba tvrdnutia omietok veľmi predlžuje. Prísada na predĺženie doby spracovania omietok nezmení farebný odtieň omietky. Spotreba:  - cca 1 vedro (1,25kg) na 25kg omietky  Návod na použitie JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE (1 vedro – 2L) pridáme do (1 vedro – 25 kg omietky). Additiv vždy pridávame do už natónovanej omietky. Omietku po pridaní aditiva a pred jej použitím dôkladne premiešame elektrickým miešadlom, skontrolujeme farebný odtieň, potom maltovú zmes egalizujeme, aby sme odstránili aj minimálne - voľným okom neviditeľné rozdiely medzi jednotlivými vedrami. V dostatočne veľkej nádobe najskôr dobre premiešame obsah štyroch vedier. Keď z takto pripravenej hmoty spotrebujeme štvrtinu, do egalizačnej nádoby vysypeme obsah ďalšieho vedra a s maltovou zmesou v egalizačnej nádobe ju znova dobre premiešame atď. S aditívom pripravenú maltovú zmes vždy nanesieme na celú fasádnu plochu. Je potrebné ju spotrebovať do konca trvanlivosti omietky.Akékoľvek „úpravy“ maltovej zmesi v priebehu nanášania (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú dovolené. Nanášanie maltovej zmesi s pridaným aditívom je možné len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. pri vhodných mikroklimatických podmienkach. 

Do obchodu
JUBIZOL Silicate finish T - silikátová dekoratívna škrabaná omietka 25 kg zr. 2mm - biely

Omietka JUBIZOL SILICATE FINISH T je vyrobená na základe draselného vodného skla a má typický rozbrázdený, dubovej kôre podobný povrch.Je určená na dekoračnú ochranu fasádnych a vnútorných stenových povrchov a má dobrú prídržnosť na všetky jemne drsné stavebné podklady.  Vlastnosti:  - na úpravu a obnovu pamiatkovo chránených budov  - šetrná k životnému prostrediu  - nehorľavosť a vysoká paropriepustnosť  - odolnosť voči atmosférickým vplyvom, UV žiareniu a dymovým plynom, voči riasám a plesniam  Spotreba:  2 mm - 2,5kg/m2 Omietku je možné miešať do odtieňov vzorkovníka JUB favourite feelings.  Príprava podkladu Podklad musí byť jemne drsný (ideálna je drsnosť klasicky zahladenej jemnej omietky zrnitosti 1,0 mm), tvrdý, suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, vo vode ľahko rozpustných solí, mastnoty a iných nečistôt.Prípadné menšie nerovnosti - vydutia a priehlbiny - sťažujú hladenie nanesenej omietky, preto príprave podkladu v tomto zmysle venujeme čo najväčšiu pozornosť.Nové podkladné omietky pred nanášaním dekoračnej omietky necháme schnúť pre každý cm hrúbky aspoň 7 až 10 dní, na nové betónové podklady dekoračné omietky nenanášame skôr ako mesiac po betonáži . Staré pevné omietky očistíme od všetkých náterov, nástrekov a iných dekoračných vrstiev. Po očistení povrch dôkladne odprášime - najlepšie umytím, v prípade potreby ho potom vhodným spôsobom opravíme a vyrovnáme. Umytie prúdom horúcej vody alebo parou zvlášť odporúčame pre vláknocementové dosky a všetky betónové podklady, pretože takýmto spôsobom z nich odstránime zvyšky debniacich olejov a zo starých podkladov zase sadze, mach, zvyšky farebných náterov a pod. Podklad pred nanášaním dekoračnej omietky natrieme JUBIZOL UNIGRUNDom v odtieni čo najbližšom k odtieňu omietky podľa vzorkovníka JUB FAVOURITE FEELINGS. Základný náter nanášame maliarskym štetcom vhodným na nanášanie disperzných náterov alebo kožušinovým alebo textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom v jednej vrstve.Pri nanášaní s valčekom používame vhodnú stieraciu mriežku. S nanášaním omietky môžeme začať, keď je základný náter celkom suchý. Pri normálnych podmienkach je doba schnutia pre JUBIZOL UNIGRUND minimálne 12 hodín. Príprava maltovej zmesi na nanášanie Maltovú zmes pred použitím len dôkladne premiešame elektrickým miešadlom, v prípade potreby (iba výnimočne), ju zriedime vodou (maximálne 1 dl na vedro). Povinne skontrolujeme farebný odtieň, potom maltovú zmes egalizujeme, aby sme odstránili aj minimálne – voľným okom neviditeľné rozdiely medzi jednotlivými vedrami.Egalizácia mált bielych odtieňov rovnakej výrobnej šarže, ktoré sme neriedili, nie je potrebná. Akékoľvek „úpravy“ maltovej zmesi v priebehu nanášania (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú dovolené. Nanášanie maltovej zmesi Maltovú zmes nanášame ručne - nerezovým oceľovým hladidlom - alebo strojne, striekaním - v hrúbke o niečo väčšej ako je priemer najhrubšieho pieskového zrna v maltovej zmesi. Pri nanášaní striekaním dodržiavame návody výrobcu strojného zariadenia. Ihneď po nanesení povrch omietky zahladíme tvrdým plastovým hladidlom. Hladíme krúživými ťahmi, kým nedosiahneme rovnomerne zrnitú štruktúru. Pri hladení sa môžu zrná v nanesenej maltovej vrstve len málo premiestňovať, tlačenie maltovej zmesi v tvare vlny pred hladidlom nie je prípustné. Vznik takejto vlny vo väčšine prípadov môžeme pripísať veľmi veľkej hrúbke vrstvy malty alebo nedostatočne pripravenému resp. nedostatočne rovnému podkladu. Hrudky malty, ktoré vyčnievajú z povrchu omietky, nakoniec – niekoľko minút po zahladení – zatlačíme do omietky tak, že povrch omietky jemne prehladíme ešte čistým nerezovým oceľovým hladidlom. Prácu vykonávame čo najrýchlejšie – bez prestávok od jedného krajného rohu stenu k druhému na stenové plochy objektov vyšších ako dve podlažia, nanášame omietku súčasne na všetkých podlažiach: v takom prípade začneme vždy nanášať omietku na najvyššom podlaží, na nižších podlažiach omietku nanášame so "stupňovitým odstupom".Väčšie plochy stien rozdelíme vhodne širokými drážkami, maltovými obrubami a inými ozdobnými úpravami na menšie plochy, čím sa vyhneme prípadným problémom s kontinuálnym nanášaním omietky, ako aj neestetickému vzhľadu z dôvodu nedostatočne rovného podkladu. Napojenie plôch na rohoch a v kútoch nám uľahčia niekoľko cm široké hladké (štukové) pruhy, ktoré okrem toho upraveným povrchom dodajú príjemný dekoračný efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámovania, atď. zvyčajne urobíme ešte pred nanesením dekoračnej omietky.Ochránime ich vhodnými fasádnymi farbami, pričom dbáme na to aby sme nátery, ktorými tieto plochy upravujeme nenanášali na plochy pripravené na nanesenie dekoračných omietok. Nanášanie maltovej zmesi je možné len pri vhodných poveternostných podmienkach, resp. pri vhodných mikroklimatických podmienkach. Odolnosť čerstvo upravených plôch pred poškodením dažďom (vymytie vrstvy) je pri normálnych podmienkach dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.

Do obchodu

Najhľadanejšie